Reden 1

Aanpassing en controle: bij de eerste keer nachtlenzen aanpassen willen wij in 10 dagen een klant 4x op controle hebben. Dit om zeker te zijn dat de lens het oog niet beschadigd en het oog de lens verdraagt. Hierna willen wij een nachtlensdrager iedere 3 maanden op controle hebben. Wij kunnen enkel veilig lenzen dragen (ook in de toekomst) als dit controle regime strikt wordt nageleefd. De controles worden vastgelegd volgens de daarvoor internationaal geldende maatstaven waarbij wij zelf nog naar onze mening relevante gegevens vastleggen. Ook worden foto’s van het oog gemaakt om het verloop van gezondheid van het oog in de tijd te kunnen monitoren.

 Vervanging; daar waar uw vorige overeenkomst spreekt van een minimale periode van 12 maanden dat u met de lenzen moet doen, staan wij daar anders in. U mag van ons niet langer dan 12 maanden de lenzen gebruiken, daarna levert u deze in en worden ze vervangen als u door wilt gaan met lens dragen. Indien tussentijdse vervanging noodzakelijk is ivm sterkte of passing, is dit kosteloos, omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor een juiste lens. Raakt u een lens kwijt, valt dat niet onder de product garantie en dient u deze aan ons te vergoeden. Betreft het een breuk die voor garantie in aanmerking komt kennen wij geen garantieprijs, garantie is gewoon garantie en gratis.

 Onderhoud; wij hebben aan veel onderzoeken meegedaan en volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet. Hieruit blijkt dat nachtlenzen inzetten uit een vloeistof die niet bacteriedodend is, is af te raden is. Daarom worden door ons alleen nachtlenssystemen aangeboden met (veel duurdere) waterstofperoxide systemen. In tegenstelling tot alles in een vloeistoffen is waterstofperoxide bacteriedodend. Dit is belangrijk omdat een nachtlens gedragen wordt tijdens de slaap en er dus niet geknipperd wordt. Normaal gesproken zorgt een knipperslag voor een traanfilm verversing achter de contactlens, waardoor eventueel aanwezige bacteriën weggespoeld worden. Bij nachtlenzen ontbreekt dit systeem waardoor eventueel aanwezige bacteriën zich kunnen nestelen tussen lens en hoornvlies, samen met vocht en de hoge temperatuur die het lichaam heeft zijn dit ideale omstandigheden voor bacteriën om explosief te groeien en is daarom potentieel gevaarlijk. Normaal gesproken vinden we schadelijke bacteriën terug in geopende flessen alles in 1 vloeistoffen, op de buitenzijde van de flessen en op en in de lenshouders. Bij het gebruik van waterstofperoxide zijn al deze problemen voor zover mogelijk geëlimineerd.