Roukens Brillen Club Voorwaarden

Algemeen;
U mag zoveel brillen met RBC-korting kopen als u wilt. Als de sterkte is veranderd of als de glazen beschadigd zijn, is alleen de glazen vervangen altijd toegestaan. U betaalt dan alleen de RBC-glas-prijs. RBC monturen worden alleen verkocht met RBC glazen erin gemonteerd. Overzetten van oude RBC-glazen kan en is gratis tenzij er geslepen moet worden dan kost het € 25,-.RBC-glazen worden alleen gemonteerd in RBC-monturen. Door het Enkelvoudig Basis lidmaatschap mag u standaard diameter enkelvoudige brillenglazen in de brekingsindex van 1.50 en 1.60, van sferisch -10.00 tot en met +10.00 met cylinders van -2.00 tot 0.00 in combinatie met een hard multicoat bestellen voor de op dat moment geldende RBC prijzen. U kunt niet kiezen voor eventuele toeslagen of glasopties. De maximale normale verkoopprijs van de monturen die u kunt kiezen is € 175,-.

Verzekeringen;
Wij kunnen voor u het zorgverzekeringsbedrag waarop u recht heeft in sommige gevallen aanvragen. Echter kan dit alleen voor de RBC-montuur en RBC-glasbedragen en niet voor het maandelijkse lidmaatschapsgeld.

Reparaties;
Door ons brillen laten rechtzetten, bijbuigen, neuspads vervangen en schoonmaken is op eigen risico maar altijd gratis. Soldering en lassen kost € 35,- voor gewoon metaal en € 75,- voor titanium lassen. (ons advies; zoek gewoon een nieuwe bril uit, is veel leuker!)

Glazen en monturen;
De bedragen die u moet bijbetalen naast het maandelijkse lidmaatschapsgeld voor uw glazen en monturen hangen af van uw keuze en de op dat moment geldende RBC-prijslijst. Deze vindt u op diverse plaatsen in de winkel. Vraag een medewerker naar deze lijst. Prijzen en kortingen zijn aan wijzigingen onderhevig.

Storno;
Indien een maandelijkse incasso gestorneerd wordt, ontvangt u voor het niet te incasseren bedrag een factuur. Voor de 1e herinnering worden er geen administratiekosten berekend, bij de tweede herinnering zijn de administratiekosten € 40,00.

Beëindiging na wanbetaling;
Indien er na herhaaldelijk verstuurde herinneringen nog geen betaling volgt; zegt Roukens Optiek het lidmaatschap eenzijdig op. Door het niet (te laat, te weinig en/of onvolledig) betalen van de lidmaatschapsgelden heeft het lid en/of ouders/verzorgers en/of de betalers geen recht meer op de voordelen en/of kortingen van het lidmaatschap en de al verkregen voordelen en/of kortingen. Dit houdt in en wordt door beide partijen overeengekomen en voor akkoord verklaard, dat Roukens Optiek het volledige bedrag wat de bril zou kosten zonder de voordelen en/of kortingen zal vorderen, verminderd met de eventueel al betaalde en/of geïncasseerde bedragen. Bijvoorbeeld de eenvoudigste glazen kosten normaal € 70,- per stuk en in het RBC-abonnement € 5,-. Bij niet (volledige) betaling van het abonnementsgeld en opzeggen door Roukens Optiek, betaalt het lid cs. alsnog de normale prijzen. Deze normale prijzen staan altijd vermeld op uw aankoopovereenkomst. In onderhavig voorbeeld betaalt het lid dus nog € 65,- waarbij de al wel betaalde abonnementsgelden in mindering gebracht worden. Het terug te betalen voordeel wordt teruggevorderd over 36 maanden na opzegging door Roukens Optiek en geldt voor alle binnen het abonnement geleverde glazen en monturen in die periode. Na opzegging wordt de vordering direct uit handen gegeven aan ons incasso / deurwaarderskantoor. Waarbij alle verdere buitenrechtelijke incassokosten en renten naast de eerder genoemde administratiekosten aan u doorberekend zullen worden.

Opzegging/beëindiging;
U kunt uw lidmaatschap van de RBC opzeggen wanneer u wilt. Het lidmaatschap eindigt pas na uw opzegging via de site; www.roukensoptiek.nl/opzeggen. Als u hier uw gegevens invult krijgt u van ons meteen per mail een ontvangstbevestiging van uw opzegging. Indien u voor het einde van de looptijd uw lidmaatschap opzegdt, worden de nog resterende maandbedragen in 1 keer geincasseerd. Deze laatste incasso zal zoveel mogelijk rond de 28ste van de maand geschieden. Roukens Optiek kan ten aller tijden eenzijdig het RBC-lidmaatschap opzeggen.

Garantie;
Wij verlenen 2 garantie op fabricage en contructie fouten bij RBC-brillen. Op beschadigingen en/of breuken ontstaan na aflevering door onheil van buitenaf, bijvoorbeeld vallen, stoten, onjuist gebruik of kwijtraken is de garantie niet van toepassing. Bekraste glazen komen nooit voor garantie in aanmerking

Upgrade;
Als u van een luxer abonnement gebruik wilt maken bij aanschaf van een volgende bril is dat mogelijk. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst uitgedraaid met het nieuwe maandbedrag.

Andere kortingen;
Op zonnebrilmonturen krijgt u 25% korting mits er RBC zonneglazen in worden gemonteerd. Op afgeprijsde monturen wordt niet korting op korting verleend. U mag echter wel kiezen om gebruik te maken van de RBC-korting of gebruik te maken van de aanbiedingsprijs zonder RBC-korting.

Prijspeil;
Soorten lidmaatschappen kunnen door Roukens Optiek worden toegevoegd en beëindigd. Mocht uw soort abonnement ten tijde van het aanschaffen van een nieuwe bril niet meer bestaan, zullen de medewerkers u een nieuw soort lidmaatschap aanbieden. Tussentijds kan het lidmaatschapsgeld geïndexeerd worden op basis van de gegevens van het CBS (waarbij 2013=100%). Hiervan word u vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

————
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Unie van Opticiens van toepassing, zoals laatstelijk vastgesteld door de NUVO en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Uiteraard heeft u de mogelijkheid, indien u het niet eens bent met een incasso, deze binnen 30 dagen terug te laten boeken naar uw eigen rekening. U neemt hiervoor contact op met uw eigen bank. De betalingsverplichting blijft dan bestaan.