Glaucoom

GLAUCOOM, VERHOOGDE OOGBOLDRUK, GROENE STAAR

Wat is Glaucoom
Glaucoom wordt ook wel ‘groene staar’ genoemd. Deze naam stamt uit de Griekse oudheid, waar men bij sommige vergevorderde vormen van glaucoom een groene verkleuring in de ogen waarnam (glaukos is ‘groen’). Deze groene verkleuring ziet men in Nederland nog maar zelden. Groene staar moet niet worden verward met grijze staar, wat een vertroebeling is van de ooglens.

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat door het oog gevormd wordt naar de hersenen, waar u zich bewust wordt van wat uw oog ziet.

glauc_2-e1423559095510

Door het verloren gaan van oogzenuwvezels ontstaan blinde vlekken (gezichtsveld defecten) in het beeld. Als de ziekte niet of onvoldoende wordt behandeld zal de gezichtsveld uitval toenemen en kan in een laat stadium ook het centrale zien worden aangetast. Doordat de schade hiervan niet is te herstellen, is een tijdige ontdekking van glaucoom belangrijk.

Vroegtijdig ontdekken
Roukens Optiek heeft inmiddels vier jaar ervaring met de OCT-scan. Wij hebben bij meerdere cliënten vroegtijdig glaucoom ontdekt die vervolgens na verwijzing door oogartsen zijn en worden behandeld. Dit instrument kan binnen enkele minuten bepalen of iemand glaucoom heeft en is zeer nauwkeurig.

Risicofactoren
Glaucoom komt vooral voor bij volwassenen. Op jonge leeftijd is glaucoom zeer zeldzaam. Boven de veertig jaar heeft ongeveer 1% van de bevolking glaucoom en dit percentage stijgt met het ouder worden tot ongeveer 3% boven de tachtig jaar.

Familie
De kans op glaucoom neemt toe als glaucoom in de familie voorkomt. Wanneer u glaucoom heeft, hebben al uw bloedverwanten, maar vooral uw kinderen, broers en zusters een hogere kans om ook glaucoom te hebben. Voor hen toch een reden om rond het 40e levensjaar een scan te laten uitvoeren.

Bloeddruk en glaucoom
Mensen met hoge bloeddruk hebben vaker glaucoom. Er is ook een verband tussen een (te) lage bloeddruk en glaucoom. Sommige bloeddrukverlagende medicijnen werken zo krachtig, dat iemands bloeddruk tijdens de slaap te laag wordt. Dat is niet goed voor de oogzenuw en glaucoomschade kan er door toenemen. Dit laatste is vooral van belang bij mensen met zogenaamde ‘normale-druk glaucoom’. Het is raadzaam om de bloeddruk een keer gedurende 24 uur te laten registreren en zo nodig de medicatie aan te passen.

Medicijnen
Sommige medicijnen, zoals middelen tegen Parkinson, prostaatvergroting en depressie, kunnen de pupil van het oog vergroten. Bij mensen met nauwe-kamerhoek glaucoom kan dat leiden tot een aanval van hoge oogdruk.

‘Corticosteroïden’ zijn ontstekingsremmende middelen, die gebruikt worden bij onder andere longziekten, reuma en huidaandoeningen. Dit soort middelen kunnen worden toegediend in tabletten, longverstuivers (“pufjes”) en huid crèmes. Langdurig gebruik en een hoge dosis van deze middelen kan bij iedereen leiden tot een verhoogde oogdruk.

Goed om te weten
Een verhoogd risico bestaat verder bij mensen met hoge verziendheid en bijziendheid, suikerziekte en misschien ook hoge bloeddruk. Daarnaast komt glaucoom meer voor bij mensen met een donkere huidskleur. Een misverstand is dat glaucoom alleen wordt veroorzaakt door hoge oogdruk. Een hoge oogdruk moet echter wel gezien worden als een belangrijke risicofactor. Een normale oogdruk ligt tussen de 10 en 22 mm Hg. Met ‘normaal’ wordt hier bedoeld dat de meeste mensen een oogdruk hebben die tussen deze waarden liggen. Daarmee is echter niet gezegd dat een dergelijke oogdruk goed is. Er bestaat een vorm van glaucoom, waarbij de oogdruk niet is verhoogd. Dit wordt normale oogdruk glaucoom genoemd of ook wel lage druk glaucoom. Omgekeerd is het ook mogelijk dat de oogdruk verhoogd is, maar dat er geen sprake is van glaucoom. Dit heet oculaire hypertensie.
Naar schatting weet slechts de helft van de mensen met glaucoom dat zij de ziekte hebben.

Separator image .