Macula Degeneratie

Wat is Macula Degeneratie (MD)?
Macula Degeneratie betekent letterlijk achteruitgang van de gele vlek. Het is een ingrijpende oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte afneemt.

Bij MD is de gele vlek of macula beschadigd. De gele vlek is weliswaar een klein onderdeel van het netvlies, maar u ziet er het grootste deel van de details mee. De gele vlek zorgt ervoor dat u kunt lezen of iemands gezicht kunt herkennen.

Er bestaan twee vormen van Macula Degeneratie: een ‘droge’ en een ‘natte’ vorm. De meest voorkomende vorm is de ‘droge’ vorm. Bij de ‘droge’ vorm gaat het gezichtsvermogen langzaam achteruit.

De ‘natte’ vorm is een agressieve variant van MD, waarbij het gezichtsvermogen zeer snel, soms In enkele weken, terugloopt. MD kan leiden tot ernstige slechtziendheid met ingrijpende gevolgen voor bijvoor- beeld lezen, autorijden, televisiekijken en het herkennen van gezichten.

Welke factoren verhogen de kans op het ontstaan van MD?
Het verouderingsproces is de grootste risicofactor voor het krijgen van MD. Vanaf 50 jaar neemt de kans op het ont- wikkelen van MD toe Daarnaast is het bekend dat:

  • ongezonde voeding, met name een te- kort aan groenten en fruit, de kans op het ontwikkelen van MD verhoogt;
  • bloedverwanten een verhoogde kans op het ontwikkelen van MD hebben, als dit bij ouders of grootouders voorkomt.

Wat merkt u als MD zich voordoet?
MD begint met het gevoel dat u minder details kunt waarnemen. Ook het gevoel dat er onvoldoende licht is om goed te kunnen zien, kan een voorbode zijn van MD. Bij de ‘natte’ vorm van MD treden al snel meer uitgesproken verstoringen van het beeld op. De belangrijkste hiervan zijn rechte lijnen die krom of golvend worden waargenomen en vlekken in het centrale gezichtsveld. Voorbeelden hiervan zijn regels van een tekst die krom lijken te lopen, een geruit oppervlak dat onregelmatig overkomt of een muurplint of raamlijst die gebogen lijkt.

Test uw beeld
Doe de test om uw gezichtsvermogen te bepalen. Herhaal de test regelmatig en zorg dat u de signalen die MD aankondigen herkent!
Doe de Macula Degeneratie test

Vroegtijdige opsporing van ‘natte’ MD
In geïndustrialiseerde landen zoals Nederland wordt een visuele handicap bij ouderen in de meeste gevallen veroorzaakt door MD. De ‘natte’ vorm van MD kan in enkele dagen tot weken leiden tot een onomkeerbare visuele handicap. Een vroegtijdige opsporing en behandeling van MD is daarom van groot belang! MD openbaart zich meestal in één oog tegelijk. De vervormde beelden die door het zieke oog worden waargenomen, worden meestal door het gezonde oog gecorrigeerd. Het is daarom van belang elk oog afzonder- lijk te testen op mogelijke aanwezigheid van MD met behulp van een zeer eenvoudige test, de zogenaamde Amslertest. De Amslertest vindt u hier.

Behandeling van MD
Voor de ‘natte’ vorm van MD bestaat er een behandeling waarmee de achteruit- gang van het gezichtsvermogen in een aantal gevallen gestopt kan worden. Naast enkele experimentele behandelmethoden zijn er twee erkende behandelingen, namelijk: behandeling met een conventionele thermische) laser en de zogenaamde PDT (Photo dynamische Therapie) behandeling. Het al verloren zicht kan niet meer hersteld worden, maar bij een vroegtijdige opsporing en behandeling kan het nog aanwezige gezichtsvermogen in een deel van de gevallen behouden worden. Voor de ‘droge’ vorm bestaat geen behandeling.
Herkent u één of meer van de bovengenoemde signalen, raadpleeg dan direct uw huisarts!

Laat ook anderen in uw omgeving die 50 jaar of ouder zijn deze informatie lezen. Door een vroegtijdige opsporing en behandeling van MD kan het nog aanwezige gezichtsvermogen in een deel van de gevallen behouden worden!

Test uzelf op Macula Degeneratie

Macula-Degeneratie-Test

  1. Draag uw gewone bril of lenzen
  2. Houd het rooster op 30 centimeter van uw gezicht.
  3. Bedek één van uw ogen met uw hand.
  4. Kijk met het andere oog strak naar het middelpunt van het rooster.
  5. Kijk goed wat er gebeurt
  6. Neemt u vervormingen of golvende lijnen waar?
  7. Verschijnen er zwarte of vage vlekken?
  8. Herhaal de test nu met het andere oog.

A Normaal zicht    B Raadpleeg direct uw huisarts

product_2Nieuw! MacuView met DHA: Voeding voor je ogen
De laatste jaren wordt, mede door wetenschappelijk onderzoek, steeds duidelijker dat voeding een belangrijke rol speelt in de preventie en vertraging van oogaandoeningen. Een gevarieerde, evenwichtige voeding is heel belangrijk voor de bescherming van de gezondheid van de ogen. DHA, een omega-3 vetzuur , is evenals luteïne en zeaxanthine een belangrijk bestanddeel van ons netvlies en de macula. Deze stoffen komen o.a. voor in vette vis, groene bladgroenten en eieren.

De macula wordt ook wel gele vlek genoemd en bevindt zich aan de binnenkant van het oog aan de achterzijde, op het netvlies. Kegelvormige zintuigcellen in de macula zijn verantwoordelijk voor het waarnemen van details en kleuren en zorgen voor het omzetten van lichtprikkels in beelden zoals we ze zien. Door de juiste voedingsstoffen te nemen, worden de zintuigcellen in stand gehouden. Omdat ons lichaam deze stoffen niet kan aanmaken, moeten ze via de voeding binnen komen.

Naarmate men ouder wordt, ongeveer van het 50e levensjaar, is het voor het lichaam steeds lastiger om de stoffen op te nemen uit de normale voeding. Daarom is MacuView ontwikkeld: Een dagelijks in te nemen drankje dat bijdraagt aan het in stand houden van een normaal gezichtsvermogen.

Een portie MacuView staat gelijk aan 2 kilo spinazie en 6 oranje paprika’s.

Meer weten? Informeer er naar bij ons in de winkel.

Separator image .